กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

DSCF1956

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางการสอบ Pre science , Pre Math และการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
120700966_181842543470945_3657044798624936920_n

กิจกรรมติวเสริมเติมความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1/3และ 2/3

กิจกรรมติว...

อ่านเพิ่มเติม
266291

เด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์)

วันที่ 26 ...

อ่านเพิ่มเติม