การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

PLC-Cola-Model_๒๐๐๗๑๑_4

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
SAM_0897

เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 6 ก...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook
Twitter
Email
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...