กลุ่มบริหารวิชาการ

นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

ดาวน์โหลด กลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าวสารกลุ่มบริหารวิชาการ​

ภาพเริ่มใต้น กรณีไม่มีภาพปก

ปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – แก้ไข 19 ต.ค.

ด้วยโรงเรี...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพเริ่มใต้น กรณีไม่มีภาพปก

แนวปฏิบัติการสอบปลายภาค และตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[ แนวปฏิบั...

อ่านเพิ่มเติม