กลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่พันตรีเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ดาวน์โหลด กลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าวสารกลุ่มบริหารวิชาการ​

thai gov

แจ้งกำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
ภาพเริ่มใต้น กรณีไม่มีภาพปก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเ...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพเริ่มใต้น กรณีไม่มีภาพปก

รายชื่อและห้องสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก) และประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (สอบจัดชั้นเรียน)

อ่านเพิ่มเติม
ภาพเริ่มใต้น กรณีไม่มีภาพปก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้...

อ่านเพิ่มเติม