กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนภู...

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รร ...

อ่านเพิ่มเติม

การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเ...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook
Twitter
Email
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...